Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjęte przez
Dobry Wzrok Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk, która jest
administratorem danych. Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz
serwis, korzystających z oferowanych przez nas usług i współpracujących z nami oraz spełnieniem
wobec nich obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących
przetwarzania danych osobowych. W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, szanując Państwa
prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy Wasze
dane osobowe, poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, które pomogą Wam to ustalić:
Klauzula informacyjna dla grupy kandydaci do pracy
Klauzula informacyjna dla grupy nadawcy i odbiorcy korespondencji
Klauzula informacyjna dla grupy pacjent
Klauzula informacyjna dla grupy pracownicy
Klauzula informacyjna dla grupy osoby świadczące usługi zdrowotne
Klauzula informacyjna dla grupy zleceniobiorca
W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem
ochrony danych mailowo: iod@ dobry-wzrok.pl